Kontakt

KONTAKT

Välkommen

som medlem i KAN

Vill du bli medlem? Läs här till höger först.

Berätta lite om dig själv och skicka till oss
kan[at]kulturarbetareinora.se


Medlemsskap:

50 kronor per år och person

Bankgiro: 356-9787
Swish: 123 046 29 60


Kulturarbetare i Nora, KAN välkomnar nya medlemmar, aktiva utövare inom kulturområdet, yrkesmässigt verksamma och bosatta inom Nora kommun.

 

KAN bildades år 2007. Alla medlemmar har förankring inom kultursektorn. Exempelvis; konstnärer, musiker, arkitekter, författare, fotografer, keramiker, illustratörer, skådespelare med flera.

KANs ändamål är att 

  • vara ett nätverk för aktiva, eller professionella utövare inom den kreativa sektorn: inom arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst samt upplevelsebaserat lärande.
  • verka för ett aktivt kulturliv i Nora kommun
  • stärka kulturens roll i Nora kommun
  • verka för medlemmarnas samarbete med företagare och myndigheter 
  • vara remissinstans.

 

Medlemsmöten

KAN träffas flera gånger per termin, eller vid behov. Kallelse skickas per e-post. På medlemsmötena diskuterar vi frågor som rör kultur, både i det lilla som i det stora. Vi informerar varandra om olika arrangemang och om våra egna aktiviteter, arbeten och projekt. Ibland bjuder vi in externa föredragshållare till våra möten eller gör studiebesök hos varandra.


Årsmöte

Äger rum före mars månads utgång.

KAN

Kulturarbetare i NoraKommande händelser:

Årsmöte
24 mars 2
021

klockan 18.30