AKTUELLT

"Samtala om

kulturen i Nora"

Snart är det val...


Politiska partier i Nora som skickat in

sitt "kulturprogram" 2023-2026 till KAN BAKGRUND
KAN bjöd in de politiska partierna i Nora kommun till en kväll 

med kulturfrågor på menyn. Konsthallen den 31 maj 2022.


  – Vilka kulturfrågor är de viktigaste för Nora just nu, 2022?


      >>Läs KANs minnesanteckningar från mötet


       Styrelsen för KAN


Texten är uppdaterad: 2022-08-23. Publicerad: 20220505 

SÖK EVENEMANGSSTÖD!


Föreningen Levande Musik i Nora arrangerade musikfestivalen "Parkfesten" i Nora folkets park mellan åren 2008 och 2017.


Föreningen las ner 2019. Sedan dess förvaltar KAN en mindre summa pengar. Det finns nu möjlighet att söka bidrag för att arrangera musikevenemang i ”Parkfestens anda”.

 

Du/ni som söker ska ha anknytning till Nora kommun. Evenemanget/projektet ska komma alla invånare i Nora till del. 


Du/ni ansöker i första hand om förlustbidrag för konsertarrangemang eller dylikt. 


I ansökan ska du/ni ange vem som är arrangör, vilket datum, vilka som uppträder, bifoga en budget och varför du/ni anser er behöva ett förlustbidrag/stöd.


Skicka ansökan till:

kan[at]kulturabetareinora.se


Ansökan är stängd.

Senast 31 maj 2022.

Du får svar, senast på nationaldagen 6 juni 2022.