Kulturarbetare i Nora-logga

SÖK EVENEMANGSSTÖD!


Föreningen Levande Musik i Nora arrangerade musikfestivalen "Parkfesten" i Nora folkets park mellan åren 2008 och 2017.


Föreningen las ner 2019. Sedan dess förvaltar KAN en mindre summa pengar. Det finns nu möjlighet att söka bidrag för att arrangera musikevenemang i ”Parkfestens anda”.

 

Du/ni som söker ska ha anknytning till Nora kommun. Evenemanget/projektet ska komma alla invånare i Nora till del. 


Du/ni ansöker i första hand om förlustbidrag för konsertarrangemang eller dylikt. 


I ansökan ska du/ni ange vem som är arrangör, vilket datum, vilka som uppträder, bifoga en budget och varför du/ni anser er behöva ett förlustbidrag/stöd.


Skicka ansökan till:

kan[at]kulturabetareinora.se


Texten är uppdaterad: 2022-10-07.Publicerad: 20220505


Inför valet: "Samtal om kulturen i Nora"


Den 31 maj bjöd KAN in de politiska partierna i Nora kommun till en kväll i Konsthallen med kulturfrågor på menyn. Vi frågade politikerna denna fråga:


– Vilka kulturfrågor är de viktigaste för Nora just nu, 2022?Politiska partier i Nora som skickat in

sitt "kulturprogram" 2023-2026 till KANLäs KANs minnesanteckningar från mötet >>