Kulturarbetare i Nora-logga

OM KULTURARBETARE I NORA

verkar för ett aktivt kulturliv i Nora kommun

Kulturarbetare i Nora, KAN välkomnar nya medlemmar, aktiva utövare inom kulturområdet, yrkesmässigt verksamma och bosatta inom Nora kommun.

 

KAN bildades år 2007. Alla medlemmar har förankring inom kultursektorn. Exempelvis; konstnärer, musiker, arkitekter, författare, fotografer, keramiker, illustratörer, skådespelare med flera.


KANs ändamål är att 

  • vara ett nätverk för aktiva, eller professionella utövare inom den kreativa sektorn: inom arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst samt upplevelsebaserat lärande.
  • verka för ett aktivt kulturliv i Nora kommun
  • stärka kulturens roll i Nora kommun
  • verka för medlemmarnas samarbete med företagare och myndigheter 
  • vara remissinstans.

 

Medlemsmöten

KAN träffas flera gånger per termin, eller vid behov.

Kallelse skickas per e-post. På medlemsmötena diskuterar vi frågor som rör kultur, både i det lilla som i det stora.

Vi informerar varandra om olika arrangemang och om våra egna aktiviteter, arbeten och projekt. Ibland bjuder vi in externa föredragshållare till våra möten eller

gör studiebesök hos varandra.


Årsmöte

Äger rum före mars månads utgång.


Hedersmedlemmar
Föreningen har i nuläget tre hedersmedlemmar
- Rolf Nielsen, tidigare kulturchef i Nora kommun
- Ted Ström, medverkade till starten av KAN 2007.

- Elizabeth Franzén, musiker, mångårig ordförande i KAN.


Bli Medlem

Läs mer om hur du blir medlem här >>KAN-hatten


Bilden på hatten är från den roligaste julgransplundring ever som Moa Rudebert och Elizabeth Franzén fixade på Svalbo. Den är tillverkad av ett bullpapper och crepepapper med knyte under hakan. Alla KANare hade en på sig. Made by Moa Rudebert.